Om pakketilbod

Mange trafikkskular - oss inkludert - tilbyr pakkeprisar på opplæring. Det er viktig å presisera at ingen kan garantera "fiks ferdig førarkort" til ein pris du får på førehand. Alle pakker har eit førehandsdefinert innhald, og inneber at du førehandsbetalar det innhaldet og får då ofte ein viss rabatt på dette. Pakker er stort sett laga til for at dei fleste vil bruka opp innhaldet i pakka - og trenga nokre timar til. 

Ei pakke vil òg innebera ein garanti mot prisauke i løpet av opplæringa, i den forstand at du har kjøpt eit førehandsbetalt innhald. Trafikkskular justerer normalt prisane ein gong i året.

Viss du skal samanlikna pakker frå ulike skular må du òg samanlikna innhaldet. Nokre skular inkluderer trinnvurderingar i pakkene, andre ikkje. 

Generelt kan me seia at du bør velja leverandør for trafikkopplæring ut frå kompetansen til leverandøren og kvaliteten på opplæringa heller enn pris.

Ta kontakt

Adresse

56 59 60 00

geir@effektivtrafikk.no